Kontakt
  michiel.vannoord(at)esam.se
  070-8717 828

Vilka är dina drivkrafter?

Att bidra till att hela tiden göra samhället lite mera hållbart, det har nog drivit mig mest ända sen tonåren. Samtidigt så är jag aldrig nöjd med det jag kan eller vet och vill ständig bredda och utveckla min kompetens. En sak jag har insett är att teknikutveckling gör mycket lite nytta om människor inte vill använda den, så vi måste hela tiden arbete med både perspektiven – och det är då det blir riktigt roligt!

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Cirkulär ekonomi och hur man tillämpar begreppet i en verksamhet eller inom ett geografiskt område.
Och att främja tillämpning av solenergi – främst solceller – genom att utbilda och stödja bygg- och fastighetsbranschen, kommuner, energibolag. Allt från strategiskt arbete och planering, via förstudier och upphandlingar, till slutbesiktningar och driftuppföljning.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Cirkulär ekonomi
  • Solceller – solcellstillämpning
  • Byggnadsintegrerade solceller
  • Solenergi i fysisk planering
  • Småskalig förnyelsebar energiproduktion i energisystemet

Vad har du för bakgrund?

Jag är utbildat M.Sc. i Teknisk Fysik (motsvarande civilingenjör), med specialiseringen Technology in Sustainable Development, från Delft University of Technology i Nederländerna. Där kom jag för första gången i kontakt med begrepp och metoder som backcasting, industrial ecology, m.fl. Annars har mitt ideella engagemang i en internationell fredsrörelse varit en slags parallell utbildning i hållbar utveckling, inte minst i social hållbarhet.

Tack vare kärleken hamnade jag i Sverige i 2006. Jag fick jobb direkt på en solcellsentreprenör där jag arbetade främst med utredningar, projektledning, projektering och intern kvalitetskontroll. Över tid har jag varit inblandat i ett flertal forskningsprojekt kring byggnadsintegrerade solceller samt solenergi i planering, och även gemensam utveckling och finansiering av ekosystemtjänster i stadsplanering.

Vad är typiskt för Esam?

En genuin vilja att utveckla kunden samt kundens hållbarhetsarbete och hållbarhetskompetens. Det tror jag beror mycket på de värderingar vi alla drivs av och kombinationen av frihet och ansvar som varje konsult har.